Algemene voorwaarden

 1. Voor gebruik van de BABOR-webshop gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden van Dr. BABOR GmbH & Co. KG (hierna: "BABOR") in de versie die geldt bij het plaatsen van de bestelling.

 2. U kunt de Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken. U kunt deze ook via onze website oproepen.


§ 2 Overeenkomst en bestelprocedure, taal overeenkomst en contractanten

 1. Het gehele aanbod in de BABOR-webshop is vrijblijvend. Een overeenkomst tussen u en BABOR komt tot stand door uw bestelling per e-mail en de aanvaarding hiervan door BABOR. Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een automatische e-mail, waarin uw bestelling wordt samengevat. Deze e-mail is uitsluitend bedoeld ter informatie. BABOR heeft hiermee uw bestelling nog niet aanvaard. Als u na ontvangst van een factuur of bij levering (rembourszending) betaalt, dan aanvaardt BABOR uw bestelling bij verzending hiervan. Voor zover niet anders vermeld in de webshop, zal uw bestelling binnen vijf werkdagen worden verzonden. Bij betaling per creditkaart, Ideal of Paypal wordt uw bestelling aanvaard en de overeenkomst gesloten door het belasten van uw creditkaart of de betreffende bankrekening. Voor zover er in de webshop betreffende de levertijd niets anders wordt vermeld, zal uw bestelling ook in dit geval binnen vijf werkdagen worden verzonden.
  BABOR verkoopt alle producten uitsluitend in gezinshoeveelheden. Dit betreft enerzijds het aantal producten van een bestelling, anderzijds ook het aantal producten van meerdere bestellingen die groter zijn dan een gezinshoeveelheid.

 2. Als u het gewenste product hebt gevonden, kunt u dit vrijblijvend in uw winkelmandje leggen door op de knop In uw winkelmandje te klikken. De inhoud van uw winkelmandje kunt u op elk moment vrijblijvend bekijken door op de knop Winkelmandje te klikken. U kunt altijd producten uit uw winkelmandje verwijderen door op de X-knop (product wissen) te klikken. Ook kunt u de aantallen veranderen. Als u de producten in uw winkelmandje wilt kopen, klikt u op de knop Naar de kassa. Vervolgens voert u uw gegevens in. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. U hoeft zich niet te registreren. De gegevens worden versleuteld overgedragen. Als u uw gegevens hebt ingevoerd, gaat u naar de bestelpagina waar u uw gegevens nogmaals kunt controleren. U kunt gegevens wijzigen door op de "terug-knop" of op de knop Wijzigen te klikken. Door op de knop “Bestellen met verplichting tot betalen” te klikken, sluit u de bestelprocedure af. Voordat u op de knop Definitief bestellen klikt, kunt u deze procedure op elk moment afbreken door het browservenster te sluiten.

 3. U hebt de mogelijkheid zich te registreren en een account aan te maken. In dat geval wordt de tekst van de overeenkomst door ons opgeslagen. U kunt deze tekst dan via uw account oproepen. Wilt u zich niet registeren, dan wordt de tekst van de overeenkomst niet opgeslagen.

 4. De taal van de overeenkomst is Nederlands.

 5. De overeenkomst tussen u en BABOR komt tot stand met:

  BABOR Cosmetics B.V.
  P.O. Box 31056
  6370 AB Landgraaf
  Telefoon: + 31 (0) 45 – 53 18 / 300
  Telefax: + 31 (0) 45 – 53 19 / 389
  Email: [email protected]
  Internet: www.babor.nl

  Vertegenwoordiging: BABOR Cosmetics B.V. wordt vertegenwoordigd door de zaakwaarnemer Michael Schummert
  Register: Kamer van Koophandel Zuid-Limburg, Maastricht onder nummer: 140 556 12
  BTW identificatienummer: NL /805798365 B 01


§ 3 Levering, verzendkosten

 1. Uw bestelling wordt geleverd op het door u opgegeven afleveradres. Levering is uitsluitend mogelijk op adressen binnen Nederland.

 2. Bestellingen worden normaal gesproken binnen vijf werkdagen geleverd. Bij langere levertijden zal BABOR dit bij de productbeschrijvingen vermelden.

 3. Mochten onverhoopt niet alle gewenste artikelen op voorraad zijn, dan zijn deelleveringen mogelijk voor zover dit voor u redelijk is. U betaalt geen porto voor naleveringen.

 4. Tot een bestelling van EUR 50,00 brengt BABOR 5,00 verzendkosten per bestelling in rekening. Voor bestellingen vanaf EUR 50,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Facturering is uitsluitend mogelijk aan factuuradressen binnen Nederland.


§ 4 Herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht, retourzendingskosten

 1. Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

  Informatie over herroeping

  Herroepingsrecht

  U kunt de koop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm (bv. brief, fax,  e-mail) ontbinden. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, echter niet voordat de ontvanger de producten heeft ontvangen (bij herhaalde levering van gelijksoortige producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering). De consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. De ontbinding dient gericht te worden aan:
  Babor Cosmetics BV, Heerlenseweg 145, 6371 HR Landgraaf t.a.v. Afdeling Retouren, Telefoon: + 31 (0) 45 – 53 18 / 300, Telefax: + 31 (0) 45 – 53 19 / 389, Email: [email protected]

   

  Gevolgen van een herroeping
  Bij een geldige herroeping dienen beide partijen de ontvangen prestaties terug te geven en eventueel ontvangen baten (bv. rente) af te geven. Kunt u de ontvangen prestaties en baten (bv. gebruiksvoordelen) niet of deels niet of slechts in verslechterde toestand teruggeven resp. afgeven, dan dient u ons wat dit betreft een schadevergoeding te betalen. Voor een verslechtering van de producten of voor ontvangen baten hoeft u uitsluitend een schadevergoeding te betalen als de baten of de verslechtering het gevolg zijn van omgang met de producten die verdergaat dan het controleren van de eigenschappen en de werking. Met het "controleren van de eigenschappen en de werking" wordt het testen en uitproberen van de betreffende producten bedoeld, zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Producten die als pakket verzonden kunnen worden, dienen voor eigen risico te worden teruggestuurd. U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen, als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Producten die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. Aan een verplichting tot terugbetaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden. Deze termijn vangt aan op het tijdstip van de ontbinding en derhalve bij ontvangst door BARBOR van uw herroepingsverklaring.

 2. Uitsluiting herroepingsrecht
  Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand voor de levering van producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die eenduidig op persoonlijke behoeften zijn toegesneden of die op grond van hun gesteldheid niet voor retournering geschikt zijn of snel bederven kunnen of waarvan de vervaldatum is overschreden.

 3. Retourzendingskosten
  U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending, dan zorgt BABOR ervoor dat de producten bij u worden opgehaald of u krijgt de verzendkosten vergoed. Wij verzoeken u om voor de verdere afhandeling contact op te nemen met de BABOR-klantenservice via [email protected] of telefonisch onder + 31 (0) 45 – 53 18 / 300 op maandag t/m donderdag van 9 – 17 uur en op vrijdag van 9 – 13 uur.


§ 5 Prijzen

 1. De op internet genoemde prijzen zijn inclusief btw.


§ 6 Ontvangst van de factuur

 1. De klant ontvangt de factuur in pdf-formaat op het door hem aangegeven e-mailadres. Een verandering van het e-mailadres moet men onmiddellijk schriftelijk aan BABOR meedelen. Met de bezorging van de factuur per e-mail vervalt de factuur in papiervorm.


§ 7 Vervaldata en betaling

 1. U kunt de koopprijs per factuur (onder de in § 6a genoemde voorwaarden), creditkaart, Giropay, Paypal, bij levering (onder rembours) of per automatische incasso betalen. Voor nieuwe klanten bestaat er een maximumgrens voor koop op rekening. Deze grens geldt voor het gehele account en houdt ook rekening met nog openstaande bedragen uit vroegere bestellingen per factuur. Bij koop op rekening en in andere gevallen controleert en beoordeelt BABOR als hiervoor een gegronde reden is de ingevoerde gegevens van de besteller en wisselt BABOR gegevens uit met andere ondernemingen binnen het BABOR-concern en kredietwaardigheidsinstellingen en eventueel Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, D-76532 Baden-Baden, Duitsland in samenwerking met Experian Nederland BV, Kantoorgebouw't Ship, Verheeskade 25, NL - 2521 BE Den Haag.

BABOR behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalwijzen in specifieke gevallen niet aan te bieden.


§ 7a Bijzonderheden bij koop op rekening

 1. Koop op rekening is uitsluitend voor consumenten vanaf 18 jaar mogelijk. Bij koop op rekening moeten het afleveradres, het woonadres en het factuuradres identiek zijn en binnen Nederland liggen. Het factuurbedrag wordt bij ontvangst van de factuur opeisbaar.

Voor de beslissing over het gebruik van de betaalwijze koop op rekening maken wij gebruik van uw gegevens. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. BABOR kan gebruik maken van gespecialiseerde derden die BABOR van extra data voorzien. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde producten blijven tot aan de volledige betaling hiervan eigendom van BABOR.


§ 9 Garantie, schadevergoeding, teruggave

 1. Vertonen de geleverde producten gebreken, dan is BABOR conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor zover geen afwijkende regelingen van toepassing zijn.

 2. Zorgt BABOR alsnog voor correcte nakoming en heeft deze nakoming door middel van een vervangende levering plaatsgevonden, dan bent u verplicht om de eerst geleverde producten binnen 30 dagen op kosten van BABOR naar BABOR terug te sturen. De producten met gebreken dienen volgens de wettelijke voorschriften teruggezonden te worden. BABOR behoudt zich het recht voor om onder de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.

 3. Bij vragen over gebreken en over de afhandeling van reclamaties kunt u contact opnemen met onze klantenservice via [email protected]

 4. BABOR is onbeperkt aansprakelijk als de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust.

 5. Voorts is BABOR aansprakelijk bij een licht nalatige schending van wezenlijke plichten als deze schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of voor de schending van plichten als het vervullen van deze plichten een correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt of van plichten waarbij u er normaal gesproken op mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In dat geval is BABOR echter uitsluitend aansprakelijk voor de te voorziene schade die eigen is aan deze overeenkomst. BABOR is niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van andere dan in de bovenstaande zinnen genoemde plichten.

 6. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij verwijtbare schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van de garantie voor de gesteldheid van het product en bij op bedrieglijke wijze verzwegen gebreken. Productaansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wet blijft onverminderd gelden.

 7. Voor zover de aansprakelijkheid van BABOR uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.


§ 10 Toekenning van rechten / recensies van klanten

 1. BABOR kent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht toe om de u als of via de BABOR-website ter beschikking gestelde BABOR-content voor eigen doeleinden te gebruiken. Dit omvat het recht om de BABOR-content onveranderd voor het genoemde doel op een eigen eindapparaat te vermenigvuldigen als en voor zover deze vermenigvuldiging voor het gebruik van de BABOR-content noodzakelijk is en de BABOR-content voor vermenigvuldiging bedoeld en geschikt is. Andere gebruiksrechten worden u niet toegekend. U hebt - voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegestaan - in het bijzonder niet het recht om de u ter beschikking gestelde BABOR-content geheel of gedeeltelijk aan derden door te geven, derden toegang hiertoe te verlenen, deze content op andere wijze dan door gebruik van uitdrukkelijk hiervoor bedoelde functionaliteiten te wijzigen of op andere wijze te bewerken of voor het opstellen van een eigen databank en/of een informatiedienst te gebruiken.

 2. Als u ervoor kiest om door middel van de door BABOR ter beschikking gestelde functionaliteiten op de BABOR-website content te plaatsen, dan verleent u BABOR het niet-exclusieve recht om de door u geplaatste content bewerkt of onbewerkt op de BABOR-website en via andere media te vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar toegankelijk te maken en op andere wijze in verband met de producten en diensten van BABOR te publiceren. BABOR kan de door u geplaatste content onder de hiervoor gebruikte naam gebruiken, behoudt zich echter het recht voor om deze naam in te korten of weg te laten. BABOR behoudt zich het recht voor om content niet of slechts voor een beperkte periode op de BABOR-website weer te geven en deze in te korten of te wijzigen. Door gebruikers geplaatste content geeft uitsluitend de mening van klanten weer.


§ 11 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

 1. Bij het gebruik van de BABOR-website en de BABOR webshop verzamelen wij bepaalde – ook persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u bij de informatie over gegevensbescherming.


§ 12 Toepasselijk recht

 1. Van toepassing is het Nederlands recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).

§ 13 Alternatieve geschillenbeslechting

1. BABOR doet zijn best eventuele meningsverschillen aangaande een koopovereenkomst met u in goede verstandhouding op te lossen. Bovendien is BABOR in principe niet bereid en verplicht om deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.
2. De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting („OS- platform“), bereikbaar via de externe link: http://ec.europa.eu/odr. Het biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling eerst zonder de tussenkomst van een rechtbank op te helderen.

Algemene voorwaarden voor actie- en cadeaubonen (‘cadeaubonvoorwaarden’)


De BABOR Cosmetics B.V., P.O. Box 31056, 6370 AB Landgraaf, (‘BABOR’ of ‘wij’) biedt twee soorten waardebonnen aan:

 • Cadeaubonnen zijn waardebonnen met een bepaalde tegenwaarde die u bij BABOR kunt aankopen en die u kunt inwisselen voor producten van BABOR.
 • Actiebonnen zijn waardebonnen die we in het kader van promotiecampagnes ter beschikking stellen. De actiebonnen kunnen gebruikt worden voor bijv. producten, productmonsters, kortingen voor bepaalde producten uit ons assortiment of voor andere voordelen.


Deze waardebonvoorwaarden bevatten algemene regelingen voor cadeau- en actiebonnen van BABOR, waarnaar we bij aankoop of uitgifte verwijzen. Vooral in het geval van actiebonnen kunnen ook nog aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Naar deze aanvullende voorwaarden verwijzen wij bij uitgifte of verkoop van waardebonnen.


A. Actiebonnen

1.    Actiebonnen kunnen alleen in de op de actiebon vermelde webshop (bijv. via www.babor.de) ingewisseld worden. Het is niet mogelijk de actiebon in een BABOR-schoonheidssalon of bij andere derden in te wisselen.

2.    Actiebonnen kunnen slechts één keer tijdens de op de actiebon vermelde actieperiode ingewisseld worden. Actiebonnen kunnen niet aan derden overgedragen worden en kunnen niet gebruikt worden om cadeaubonnen aan te kopen.

3.    Aanvullende voorwaarden m.b.t. tot producten die uitgesloten of inbegrepen zijn in de actie gelden voor de desbetreffende actiebon.

4.    Voor het inwisselen in de op de actiebon vermelde webshop moet de op de cadeaubon vermelde code voor het afsluiten van de online bestelling in het juiste veld van het online bestelformulier ingevuld worden. Het achteraf inwisselen of verrekenen van de actiebonnen is niet meer mogelijk als de online bestelling al afgesloten is.

5.    Per online bestelling kan slechts één actiebon ingewisseld worden. Het combineren met cadeaubonnen is niet mogelijk.

6.    Wanneer voor een actiebon een bepaalde tegenwaarde geldt (actie-waardebon’), zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Als de waarde van de online bestelde producten hoger is dan de waarde van de actie-waardebon kan het verschilbedrag via de voor online bestelling aangeboden betalingsmogelijkheden betaald worden.

 • Als de waarde van de actie-waardebon hoger is dan de waarde van de online bestelde producten, wordt de restwaarde van de actie-waardebon niet vergoed, maar vervalt deze waarde bij het afsluiten van online bestelling.

 • De waarde van een actie-waardebon kan niet in contacten uitbetaald worden en op de waarde van de cadeaubon kan ook geen rente betaald worden.

7.    Wanneer u bij een online bestelling die u met een actiebon betaald heeft, producten geheel of gedeeltelijk terugstuurt wegens annulering,

 • wordt de ingewisselde actiebon niet vergoed en ook niet opnieuw uitgegeven,

 • behouden wij ons bij een met een actiebon betaalde bestelling het recht voor, de oorspronkelijke prijs van de niet teruggestuurde goederen te berekenen als door het terugsturen van de producten de totaalwaarde van uw online bestelling lager is dan de minimumbestelwaarde van de actiebon.


B. Cadeaubonnen

1.    Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de aankoop van BABOR-producten (met uitzondering van andere cadeaubonnen) in de op de cadeaubon vermelde webshop (bijv. via www.babor.de) of een BABOR-cosmetica-partnersalon (‘schoonheidssalon’) van uw keuze (U kunt uw salon vinden via de schoonheidssalons-finder op www.babor.de). Inwisselen van cadeaubonnen bij overige derden is niet mogelijk.

2.    Cadeaubonnen zijn drie jaar geldig. Deze termijn begint bij het einde van het kalenderjaar waarin de waardebon aangeschaft werd.

3.    Het zakelijk doorverkopen van cadeaubonnen is niet toegestaan. In andere gevallen zijn cadeaubonnen wel overdraagbaar. De waarde van een cadeaubon wordt niet in contant geld uitbetaald en op de waarde van de cadeaubon kan ook geen rente betaald worden.

4.    Een cadeaubon kan in een op de cadeaubon vermelde webshop of in een schoonheidssalon ingewisseld worden. Een combinatie van beide inwisselingsvarianten is niet mogelijk.

5.    Voor het inwisselen van een cadeaubon

 • bij een online bestelling in een op de cadeaubon vermelde webshop moet de op de bon vermelde code voor het afsluiten van de bestelprocedure in het desbetreffende veld van het online bestelformulier ingevuld worden,

 • in een schoonheidssalon moet de cadeaubon voor het afhandelen van de betaling in de schoonheidssalon overhandigd worden.

Het is niet mogelijk om een cadeaubon in te wisselen of te verrekenen nadat een online bestelling of een bestelling in een schoonheidssalon afgesloten is.

6.    In een schoonheidssalon kunnen meerdere cadeaubonnen gecombineerd worden. Bij online bestellingen kunnen cadeaubonnen niet gecombineerd worden.

7.    Als de waarde van de actie-waardebon hoger is dan de waarde van de online bestelde of in de schoonheidssalon gekochte producten, kan het verschil met de aangeboden betalingsmogelijkheden betaald worden.

8.    Als de waarde van de cadeaubon hoger is dan de waarde van de online bestelde of in de schoonheidssalon bestelde producten, wordt de restwaarde terugbetaald aan de eigenaar van de cadeaubon. Dat geldt ook wanneer de online bestelling geannuleerd wordt of als met een cadeaubon aangeschafte producten om een andere reden geretourneerd worden. Bij online bestellingen wordt het bedrag op het BABOR-klantenaccount overgemaakt.

Voorwaarden tot deelneming BABOR b.Points LOYALITEITSPROGRAMMA

 1. DEELNAME
  De BABOR Cosmetics B.V., P.O. Box 31056, NL 6370 AB Landgraaf, Nederland, ( „BABOR“) voert het BABOR loyaliteitsprogramma uit en beheert de loyaliteitspunten „b.Points“ ( „b.Points“), die voor u bij uw activiteiten in het kader van het b.Points loyaliteitsprogramma, zoals hieronder onder 2. beschreven, worden bijgeschreven. Om aan het BABOR loyaliteitsprogramma te kunnen deelnemen, moet u de volgende voorwaarden tot deelneming door uw registratie in de door BABOR geëxploiteerde e-shop onder www.babor.com (“BABOR e-shop“) accepteren. Aan het BABOR loyaliteitsprogramma kan elke natuurlijke persoon deelnemen, die zijn woonplaats heeft in het desbetreffende land waar het lidmaatschap wordt aangevraagd. Deelname is gratis.

 2. b.Points VERZAMELEN
  b.Points kunnen alleen via uw klantenaccount in de BABOR e-shop worden verkregen.
  Er zijn verschillende mogelijkheden om b.Points in de BABOR e-shop te sparen:

  1. Voor elke aankoop die u in de BABOR e-shop met uw account doet, worden b.Points ter waarde van 5% van de aankoopwaarde op uw persoonlijke b.Points account bijgeschreven. Tien b.Points komen overeen met de tegenwaarde van € 1, dat betekent bijvoorbeeld dat u bij een aankoop van producten ter waarde van € 100 in de e-shop 1000 b.Points op uw account krijgt bijgeschreven (cadeaubonnen, verzendkosten, kosten voor cadeauverpakking en aankopen met actiebonnen worden niet meegerekend). b.Points, die niet binnen 12 maanden vanaf de desbetreffende aankoopdatum in waardebonnen werden omgewisseld of bij de aankoop in onze e-shop worden gebruikt, vervallen.

  2. U ontvangt ook:
   1. met uw aanmelding voor het loyaliteitsprogramma eenmalig 100 b.Points;
   2. met uw aanmelding voor de newsletter eenmalig 50 b.Points;
   3. voor de eerste keer opslaan van uw adviesprofiel in de online productadviseur 100 b.Points.
   4. voor elke door u verworven nieuwe klant die via gebruik van de overeenkomstige functie in de BABOR e-shop (bijv. door een link) en dan in de BABOR e-shop heeft gekocht, is er voor de eerste aankoop van de nieuwe klant 5 b.Points per 1 euro productwaarde (uitgezonderd cadeaubonnen; exclusief verzendkosten, kosten voor cadeauverpakking en niet voor aankopen met actiewaardebonnen).
   5. speciale punten bij deelneming aan speciale acties. Het aantal speciale punten worden bij elke actie vastgesteld en gecommuniceerd.

 3. INWISSELEN VAN b.Points IN DE BABOR E-SHOP OF BIJ BABOR PARTNERS
  De b.Points komen pas in uw account beschikbaar en kunnen pas ingewisseld worden als de wettelijke termijn van 14 dagen voor het retourneren van goederen verstreken is.

  Nadat u 2000 vrijgegeven b.Points heeft bereikt, kunt u deze onder „Mijn BABOR/b.Points“ als waardebon bij onze BABOR partners www.babor-spafinder.com of in het winkelmandje als korting maximaal tot de desbetreffende bestelwaarde inwisselen. Een contante uitbetaling van de b.Points alsmede het meetellen van verzendkosten zijn niet mogelijk.

  Als u of een door u verworven nieuwe klant binnen de termijn van het wettelijke recht op herroepen een bestelling intrekt waarover b.Points zijn ontvangen, en een terugbetaling hiervoor heeft gekregen, zullen de b.Points voor deze bestelling en/of de werving van de nieuwe klant niet op uw account worden bijgeschreven.

  Het verkopen of het overdragen van uw b.Points of uw b.Points-account is uitgesloten.

  Vervaldatum:
  De met de desbetreffende bestellingen in de BABOR e-shop verkregen b.Points vervallen met (a) het verlopen van 12 maanden na het verkrijgen ervan of (b) een eventuele annulering van de koopovereenkomst, op basis waarvan deze b.Points werden bijgeschreven. Eenmaal uitgegeven waardebonnen hebben een geldigheid van 6 maanden.

 4. WHITE STATUS
  Met de toetreding tot het BABOR b.Points LOYALITEITSPROGRAMMA ontvangt u automatisch de White Status. De White Status is onbeperkt geldig en is strikt persoonlijk. Verzamelt u binnen een periode van 12 maanden na toetreding minstens 5000 b.Points, dan schakelt u automatisch over naar de Gold Status met de Gold Card. In andere gevallen blijft uw White Status onveranderd.

 5. GOLD STATUS
  Bereikt u binnen 12 maanden 5.000 b.Points, dan schakelt u over naar de Gold Status. De Gold Status is 12 maanden geldig vanaf de omschakeling van status en is strikt persoonlijk. Verzamelt u binnen deze periode nog eens 5.000 b.Points, dan schakelt u automatisch over naar de Black Status. Anders blijft uw Gold Status onveranderd.

 6. BLACK STATUS
  Vanaf 10.000 b.Points binnen de lopende periode van 12 maanden schakelt u automatisch over naar de Black Status. De Black Status is 12 maanden geldig vanaf de omschakeling van de status en is strikt persoonlijk. Verzamelt u tijdens deze periode opnieuw 10.000 b.Points, dan blijft de Black Status onveranderd.

  Wanneer u als eigenaar van de Gold Status of de Black Status de voor de desbetreffende status noodzakelijke punten binnen de lopende periode van 12 maanden niet bereikt, wordt u naar de status ingedeeld die overeenkomt met uw b.Points van dat ogenblik. U kunt te allen tijde uw actuele status inzien in uw ledenaccount onder „MIJN BABOR /b.Points“.

  De geldende voordelen voor de White, Gold of Black Status-eigenaars kunt u bekijken via https://de.babor.com/bpoints/benefits.

 7. OPZEGGING EN BEËINDIGING
  1. U kunt de deelneming aan het BABOR b.Points loyaliteitsprogramma te allen tijde zonder inachtneming van een termijn als volgt opzeggen:

   • Door een schriftelijk bericht via de post aan: BABOR Cosmetics B.V., P.O. Box 31056, NL 6370 AB Landgraaf, Nederland.

   • Door een bericht per e-mail aan de klantenservice van BABOR: [email protected].

  2. BABOR kan te allen tijde met een termijn van vier weken de deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma opzeggen of het b.Points loyaliteitsprogramma beëindigen; als de deelnemer op het moment van de opzegging resp. beëindiging meer dan 2000 b.Points heeft bereikt, ontvangt hij een waardebon overeenkomstig het tot dan toe verkregen b.Points. Bij minder dan 2000 loyaliteitspunten vervallen deze op het moment van opzegging resp. beëindiging.

   BABOR kan de deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma bovendien te allen tijde vanwege belangrijke reden opzeggen, d.w.z. wanneer de deelnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden bij het inwisselen van loyaliteitspunten; een uitreiking van een waardebon overeenkomstig de op dat moment bereikte b.Points (bij meer dan 2000 punten) vindt alleen plaats indien de belangrijke reden niet aan de persoon van de deelnemer toegerekend kan worden.

 8. VERANDERINGEN VAN HET BABOR b.Points LOYALITEITSPROGRAMMA / VAN DE VOORWAARDEN TOT DEELNEMING
  1. BABOR behoudt zich het recht voor het BABOR b.Points loyaliteitsprogramma met in achtneming van een redelijke termijn, bij aanwezigheid van een belangrijke reden ook zonder inachtneming van een dergelijk termijn, met passende inachtneming van uw belangen in te stellen, aan te vullen of te veranderen.  2. BABOR behoudt zich bovendien het recht voor deze voorwaarden tot deelneming te veranderen of aan te vullen, in zoverre dit noodzakelijk is in het belang van een eenvoudige en veilige afwikkeling en in het bijzonder ter voorkoming van misbruik. Veranderingen worden u vooraf per e-mail meegedeeld op uw opgegeven e-mailadres. Een verandering geldt als goedgekeurd, wanneer u niet binnen een maand na de datum van ingang van de e-mail hiertegen bezwaar maakt. BABOR zal u hierop in de desbetreffende mededeling over de verandering van de voorwaarden van deelneming apart wijzen.

 9. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
  1. Voorwaarde voor de deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma is, dat u zich hiervoor in de BABOR e-shop aanmeldt en een klantenaccount aanmaakt.
   Aanvullende informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens bij het aanmaken van een klantenaccount vindt u in onze informatie bescherming van persoonsgegevens voor de website en de BABOR e-shop https://nl.babor.com/service/shop/privacy. Het ingediende e-mailadres bij het aanmaken van een account wordt ook voor het loyaliteitsprogramma als gebruikersnaam gebruikt, om uw account identificeerbaar te maken en de desbetreffende correspondentie (bijv. in verband met de inrichting en het onderhoud van het klantenaccount) met u te voeren. Uw opgegeven naam bij het aanmaken van het account wordt verwerkt om een persoonlijke en vakkundige begeleiding inzake uw persoon te kunnen garanderen; via de opgave van uw woonadres stellen we vast dat u in Nederland woont, om lid te kunnen worden.

  2. Voor uw deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma hebben we uw toestemming nodig, dat BABOR uw persoonsgegevens voor de uitvoering van het b.Points loyaliteitsprogramma mag verwerken en gebruiken (dit betreft uw e-mailadres, naam, adres, geboortedatum, informatie bij de productadviseur en uw aankoopgegevens (gekochte goederen, plaats en tijd van de aankoop) samengevat hierna „gegevens“). Ook hebben we uw toestemming nodig, als uw gegevens voor doeleinden van marktonderzoek en reclame (bijv. newsletter, informatie bij producten, kortingsacties en speciale aanbiedingen) per post en – in zoverre deze apart werden besteld - per e-mail opgeslagen, verwerkt en gebruikt zullen worden.
   Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden of gebruik van uw gegevens voor andere reclamedoeleinden (uitgezonderd in het kader van deze toelichting voorgestelde gevallen) zonder uw toestemming, vindt niet plaats, tenzij we wettelijk voor publicatie van gegevens daartoe verplicht of bevoegd zijn. We kunnen bovendien met inachtneming van de gebruikelijke voorschriften voor de regelgeving inzake gegevensbescherming aan derden (bijv. IT-dienstverlener) met de aan de voorschriften verbonden verwerking van uw persoonsgegevens belasten.

  3. Opdat u een ledenaccount kunt aanmaken en aan het b.Points loyaliteitsprogramma kunt deelnemen, vragen we u in het kader van het aanmeldproces om de onderstaande beschreven, telkens afzonderlijke toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens:

   • Ik geef BABOR toestemming, dat voor de registratie/aanmelding voor het ledenaccount mijn in het kader van de aanmelding opgegeven persoonsgebonden gegevens/contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) en mijn geboortedatum alsmede de via mijn ledenaccount verkregen gegevens (aankoopgegevens, gekochte goederen en koopdatum) en gegevens die ik binnen mijn klantenprofiel, productadviseur en bij activiteiten in de BABOR e-shop doe, voor doeleinden van mijn deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma opgeslagen en verwerkt worden. Zonder deze toestemming is een deelname aan het b.Points loyaliteitsprogramma niet mogelijk.

   • Ik wil graag van BABOR gepersonaliseerde informatie over producten en diensten alsmede aanbiedingen en acties per post en per e-mail ontvangen. Ik ga ermee akkoord, dat mijn bij het aanmaken van het klantenaccount, bij mijn gebruik van het klantenaccount en van de productadviseur alsmede bij de deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma verkregen en ontstane gegevens voor het maken van koop- en gebruikersprofielen en voor de beschikbaarstelling van de gepersonaliseerde informatie verwerkt en gebruikt worden.

  4. U kunt de door u verstrekte toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst herroepen (bijv. per post naar BABOR Cosmetics B.V., P.O. Box 31056, NL 6370 AB Landgraaf, Nederland, per e-mail aan [email protected] of bij ontvangst van de newsletter onder „newsletter afzeggen“). Speciale bijdragen (bovenop de gebruikelijke transmissievergoedingen) komen hierbij niet voor. Tegelijkertijd houdt uw toestemming met uw lidmaatschap op te bestaan, wanneer u uw ledenaccount in de ledenomgeving onder "mijn gegevens" (daar „klantenaccount verwijderen“) verwijdert of uw deelneming aan het b.Points loyaliteitsprogramma op een andere wijze opzegt. In dit geval is een –verdere- deelname aan het b.Points loyaliteitsprogramma niet –meer- mogelijk.