BABOR Cosmetics B.V.

Informatie bescherming van persoonsgegevens
BABOR Cosmetics B.V. („BABOR“) verheugt zich over uw bezoek op onze website en in onze e-shop en uw interesse in onze producten en diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een belangrijke zorg, en we willen graag dat u zich veilig voelt bij uw bezoek aan onze website. Daarom hebben we hier enkele belangrijke regels over de desbetreffende informatie samengesteld, die bij het gebruik van onze website met inachtneming van de wettelijke bepalingen op het recht van persoonsgegevens vastgesteld, verwerkt en gebruikt worden.


1. PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of bepaalbaar natuurlijke persoon. Daaronder valt informatie zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Andere gegevens zullen niet met uw werkelijke identiteit in verbinding worden gebracht, zoals het aantal gebruikers van onze website of vergelijkbare samengevatte gegevens.


2. VASTSTELLING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ HET BEZOEK VAN DE WEBSITE
U kunt onze website in principe bezoeken zonder gegevens van uw persoon te verstrekken.
Onze webservers protocolleren standaard tijdelijk de contactgegevens van de gevraagde computer, de websites die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, de identificatiegegevens van het gebruikte type browser- en besturingssysteem alsmede de website waarvan uit u ons bezoekt.
Om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website vast te stellen , gebruiken we trackingsoftware. Met deze software registreren we geen gegevens die ons uitsluitsel geven over uw persoon, wel echter het door u bij toegang op de website gebruikte IP-adres. De gegevens worden uitsluitend anoniem en samengevat gebruikt voor statistische doeleinden en voor de ontwikkeling van de website. U kunt bezwaar maken tegen de instelling en het gebruik van uw IP-adres voor statistische doeleinden, doordat u telkens na de gebruikte internetbrowser „gebruiker volgen“ deactiveert.
Aanvullende persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd, of ze moeten door u vrijwillig verstrekt zijn, bijv. in het kader van een enquête, voor de uitvoering van een verzoek tot informatie, voor de registratie op onze website of in samenhang met een bestelling.


3. VASTSTELLING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ REGISTRATIE, LOYALITEITSPROGRAMMA
Bij de aanmelding als geregistreerd gebruiker – in het bijzonder bij het aanmaken van een klantenaccount – registreren we aanvullende persoonsgegevens die voortkomen uit het registratieformulier op onze website. Verplichte gegevens zijn op het registratieformulier als zodanig aangeduid; zonder de verplichte gegevens is een aanmelding als geregistreerd gebruiker niet mogelijk.
We kunnen een nieuwe invoer van reeds bij de registratie verworven gegevens (speciaal voor uw identificatie) verlangen en aanvullende persoonsgegevens registreren, als u van bepaalde inhoud op onze website gebruik maakt of een bestelling plaatst. De registratie van dergelijke extra door u in te voeren gegevens wordt telkens getoond. Dit kan gebeuren door beschikbaarstelling van invoervelden, het aanklikken van keuzevelden en vergelijkbare elementen. In zoverre de extra gegevens voor het gebruik vereist zijn (noodzakelijke gegevens) zijn deze uitdrukkelijk als zodanig aangeduid. Enkele gegevens uit uw klantenaccount worden bij een eventuele bestelling in onze BABOR e-shop gebruikt.

Met het aanmaken van een klantenaccount wordt u automatisch aangemeld voor ons b.Points loyaliteitsprogramma. Gedetailleerde informatie voor de omgang met uw persoonsgegevens in samenhang met het b.Points loyaliteitsprogramma vindt u in de voorwaarden tot deelneming BABOR b.Points loyaliteitsprogramma https://nl.babor.com/service/shop/terms.


4. VASTSTELLING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ BESTELLING
U kunt in de Babor e-shop een bestelling plaatsen zonder u te registreren en zonder een klantenaccount aan te maken. In dit geval worden de vereiste gegevens opgevraagd die nodig zijn voor de afwikkeling (bijv. uw voor- en achternaam, uw factuuradres of een eventueel afwijkend afleveradres, uw e-mailadres alsook de benodigde betalingsinformatie, leveringsmodaliteiten en bestelinformatie). Verplichte gegevens zijn ook in dit geval op het bestelformulier als zodanig aangeduid; zonder de verplichte gegevens is de aanvraag van een bestelling niet mogelijk.


5. KREDIETWAARDIGHEIDS- EN ADRESCONTROLE
Voor de verificatie van uw adres dragen we uw gegevens (voor-/achternaam, adres) over aan CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, die met deze informatie een verificatie van uw adres (controle op leverbaarheid) uitvoert.

Bij bepaalde betaalmethoden (op rekening, onder rembours) winnen we in het kader van de opdracht- en bestelafhandeling informatie in over uw vorige betalingsgeschiedenis en kredietwaardigheid op basis van statistische analyse met gebruik van adresgegevens (voor-/achternaam, geslacht, geboortedatum) via de firma CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München. Mocht bij een controle van de kredietwaardigheid blijken dat de besteller niet kredietwaardig is, dan houdt BABOR zich het recht voor het aannemen van de bestelling bij deze betaalmethoden te weigeren.

Informatie over zakelijke doeleinden, doeleinden van de opslag van gegevens, data-ontvangers, het recht om te informeren wat er met de verzamelde data gebeurt, recht op annulering of rectificatie etc. vindt u via de volgende link: https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf


6. GEBRUIK VAN COOKIES
"Cookies" zijn kleine bestanden die het ons mogelijk maken om op uw pc specifieke, op u als gebruiker, betrekking hebbende informatie op te slaan terwijl u onze website bezoekt. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze internetpagina’s vast te stellen, alsmede onze aanbiedingen voor u zo comfortabel en efficiënt mogelijk vorm te geven.
We gebruiken enerzijds zogenaamde "sessie cookies", die uitsluitend voor de duur van uw gebruik van één van onze internetpagina’s tussentijds opgeslagen worden. Anderzijds gebruiken we "permanente cookies", om informatie via de computer vast te houden, die bij een vervolgbezoek opnieuw worden gebruikt. Hierdoor kunnen we u een optimale gebruikershandleiding aanbieden, alsook u "herkennen" en u bij herhaald gebruik een zo gevarieerd mogelijke internetpagina en nieuwe inhoud presenteren. De inhoud van permanente cookies beperkt zich tot een identificatienummer. Naam, IP-adres of andere gegevens over uw werkelijke identiteit worden niet opgeslagen, en we stellen ook geen individueel profiel over uw gebruiksgedrag op.
Het gebruik van onze aanbiedingen is ook zonder cookies mogelijk. U kunt in uw desbetreffende browser het opslaan van cookies onder extra’s / internetopties deactiveren, tot bepaalde websites beperken of uw browser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt zodra er een cookie wordt gestuurd. U kunt cookies te allen tijde van de harde schijf van uw PC wissen (bijv. Firefox: extra’s > instellingen > gegevensbescherming > cookies tonen > cookie verwijderen / alle cookies verwijderen
Internet Explorer: extra’s > internetopties > algemene browsegegevens wissen / cookies). Let erop dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de pagina en met een beperkte gebruikershandleiding.


6.1. GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie ontstane informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het gehele IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten verbonden met het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt de opslag van de cookies voorkomen door de juiste instelling van uw browser software; we wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie ontstane en op uw gebruik van de website betreffende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat u via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) de beschikbare browser plug-in downloadt en installeert.

We gebruiken Google Analytics bovendien om gegevens uit AdWords en het double-click-cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit via de advertentievoorkeuren-manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl) deactiveren.

6.2. SOCIALE PLUG-INS
De website maakt gebruik van sociale plug-ins van de sociale netwerken (www.facebook.com, bijv. button like of delen),Instagram www.instagram.com , Youtube www.youtube.com en Twitter (www.twitter.com).
De plug-ins zijn privacy vriendelijk. Gewoonlijk brengen de buttons van de sociale netwerken de IP-adressen en andere gegevens van de websitebezoeker meteen over naar hun server (die vaak in de USA staan), of de bezoeker NU WEL OF NOIET op de button klikt. Dit is bij de door ons gebruikte buttons niet het geval.

Pas wanneer u op onze buttons klikt en daarmee uw akkoord geeft, wordt er een verbinding naar de desbetreffende server tot stand gebracht en worden gegevens daarheen overgebracht.
Informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door de netwerken vindt u bij de desbetreffende netwerken bij hun aanwijzingen voor privacybescherming:


Gebruik van Facebook Custom Audience
Op onze websites zijn remarketingtags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. Als u onze websites bezoekt, wordt via de remarketingtags een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de server van Facebook. Facebook krijgt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze websites plaatsen bij uw gebruikersaccount. De zo verkregen informatie kunnen we voor de advertentie van Facebook Ads gebruiken.
We attenderen u erop dat we als aanbieder van de websites geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens alsmede het gebruik daarvan door Facebook ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook (www.facebook.com/about/privacy/). Indien u geen gegevens wenst te verzamelen via Custom Audience, kunt u Custom Audiences hier (www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) deactiveren.


7. VASTSTELLING, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ DE ONLINE PRODUCTADVISEUR

We bieden op onze website de mogelijkheid om de online productadviseur te gebruiken, om op basis van antwoorden op door ons vastgestelde vragen u geschikte voorstellen bij BABOR producten te kunnen tonen.

U kunt de online productadviseur gebruiken zonder opgave van persoonsgegevens resp. zonder verbinding met uw klantenaccount. In dit geval verwerken we de door u aangegeven informatie uitsluitend anoniem, dus zonder deze te plaatsen bij uw persoon.

We bieden u bovendien de mogelijkheid uw adviesprofiel in de online productadviseur (dus de door u aangegeven informatie en de daarop gebaseerde productadviezen) bij uw klantenaccount op te slaan. Van deze mogelijkheid kunt u bij elk gebruik van de online productadviseur gebruik te maken door [klik op de overeenkomstige knop "opslaan"]. In dit geval slaan we uw adviesprofiel naar uw klantenaccount op. Wanneer u zich voor onze newsletter heeft aangemeld, nemen we uw adviesprofiel eventueel bij de keuze van geschikte, gepersonaliseerde inhoud voor de newsletter in aanmerking. We gebruiken uw opgeslagen adviesprofiel ook bij de uitvoering van ons b.Points loyaliteitsprogramma in zoverre u aan dit programma deelneemt. Meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de voorwaarden voor deelneming BABOR b.Points loyaliteitsprogramma https://nl.babor.com/service/shop/terms..

7. VERDERE VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken we uitsluitend ten behoeve van de technische administratie van de website, ter beantwoording van uw verzoeken en voor de afwikkeling van een eventuele met u gesloten overeenkomst. We zullen de gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen opslaan en beschermen tegen de ongeautoriseerde toegang van derden.
De in het kader van de registratie verworven gegevens worden gebruikt voor uw identificatie bij de toegang op onze website en voor de beschikbaarstelling van diensten via onze website alsmede voor de optimalisatie van de inhoud van onze website.
Het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij dit voor het doeleinde van de afwikkeling van de overeenkomst vereist is (zoals bij het verzenden van de door uw bestelde goederen of bij de betalingsafhandeling) of u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. We kunnen echter met inachtneming van de toepasbare regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens een derde (bijv. IT-dienstverlener) machtigen voor de aan de voorschriften gebonden verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij aanmelding voor de newsletter wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich voor de newsletter afmeldt. De afmelding is te allen tijde mogelijk.


8. VEILIGHEID VAN GEGEVENS
BABOR treft alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang of ander misbruik. Zo worden uw gegevens in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor publiek. In bepaalde gevallen (bijv. bij de verwerking van login gegevens) worden uw persoonsgegevens bij de verzending versleuteld. Dit betekent dat de communicatie tussen uw computer en onze server plaatsvindt met gebruikmaking van een erkend versleutelingsproces, wanneer dit door uw browser wordt ondersteund.
Creditcardgegevens worden uitsluitend opgeslagen op de server van onze dienstverlener, de Deutsche Card Services GmbH, Frankfurt/Main.
Mocht u met ons per e-mail in contact willen komen, dan wijzen we u erop dat de vertrouwelijkheid van de over te dragen informatie niet gewaarborgd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden ingezien.


9. INFORMATIE, CORRECTIE, WISSEN EN BLOKKERING
U heeft het recht te allen tijde van ons informatie over de bij uw persoon opgeslagen persoonsgegevens en de correctie van onjuiste gegevens op te vragen.
Indien u zich geregistreerd heeft in verband met een overeenkomst op onze website, kunt u uw gegevens via uw klantenaccount inzien en in bepaalde mate ook al daar corrigeren.
In overige gevallen kunt u uw wettelijke rechten ook onmiddellijk tegenover ons kenbaar maken. U kunt ons voor dit doel bereiken via de aan het einde van deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens genoemde contactgegevens.
Met inachtneming van de bepalingen voor regelgeving inzake persoonsbescherming zullen we de opgeslagen persoonsgegevens inzake uw persoon ook zonder uw toedoen wissen wanneer de kennis voor de vervulling van het opslaan beoogde doel niet meer noodzakelijk is of wanneer de opslag vanwege andere wettelijke redenen onbetrouwbaar is. In enkele wettelijk voorziene gevallen (bijv. bij wettelijke bewaartermijn) kunnen uw gegevens in plaats van gewist, geblokkeerd worden.


10. VRAGEN EN CONTACT
Bij vragen over deze informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming, die u ook in geval van het verzoek om informatie, suggesties of klachten ter beschikking staat.

e-mail: [email protected]

post: Dr. Babor GmbH & Co. KG
toezichthouder gegevensbescherming
Neuenhofstr. 180, 52078 Aachen
telefoon: +49 (0) 241 5296-152