HSR liftingOnze nieuwe generatie anti-rimpelverzorgingHands onEen geschenk voor zijdezachte handen vanaf een aankoopwaarde van € 80MagazineProfessionalsOver BABORProductadviseur
Locator
Mijn BABORMijn accountMijn bestellingenMijn gegevens
0
€ 0,00
Locator
Mijn BABOR
Mijn BABORNIEUWProductlijnenReinigingGezichtLichaamMake-upHighlightsMagazineProfessionalsOver BABORProductadviseur
Welche Pflege ist die richtige für mich?

Herroepingsrecht
U kunt de koop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm (bv. brief, fax,  e-mail) ontbinden. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, echter niet voordat de ontvanger de producten heeft ontvangen (bij herhaalde levering van gelijksoortige producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering)De ontbinding dient gericht te worden aan:
Babor Cosmetics BV, Heerlenseweg 145, 6371 HR Landgraaf t.a.v. Afdeling Retouren, Telefoon: + 31 (0) 45 – 53 18 / 300, Telefax: + 31 (0) 45 – 53 19 / 389, Email: [email protected]

Gevolgen van een herroeping
Bij een geldige herroeping dienen beide partijen de ontvangen prestaties terug te geven en eventueel ontvangen baten (bv. rente) af te geven. Kunt u de ontvangen prestaties en baten (bv. gebruiksvoordelen) niet of deels niet of slechts in verslechterde toestand teruggeven resp. afgeven, dan dient u ons wat dit betreft een schadevergoeding te betalen. Voor een verslechtering van de producten of voor ontvangen baten hoeft u uitsluitend een schadevergoeding te betalen als de baten of de verslechtering het gevolg zijn van omgang met de producten die verdergaat dan het controleren van de eigenschappen en de werking. Met het "controleren van de eigenschappen en de werking" wordt het testen en uitproberen van de betreffende producten bedoeld, zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Producten die als pakket verzonden kunnen worden, dienen voor eigen risico te worden teruggestuurd. U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen, als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Producten die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. Aan een verplichting tot terugbetaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden. Deze termijn vangt aan op het tijdstip van de ontbinding en derhalve bij  ontvangst door BARBOR van uw herroepingsverklaring.

Modelformulier voor herroeping
PDF Download

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Babor Cosmetics BV
Heerlenseweg 145
6371 HR Landgraaf t.a.v. Afdeling
Retouren
Telefoon: + 31 (0) 45 – 53 18 / 300
Telefax: + 31 (0) 45 – 53 19 / 389
Email: [email protected]

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

...................................................................
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

...................................................................
Naam/Namen consument(en)

...................................................................
Adres consument(en)

...................................................................
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

...................................................................
Datum

...................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.